مصرف ماری جوانا و اختلال دو قطبی

18 دی 1401
کلینیک ترک اعتیاد کرج

رابطه مصرف ماری جوانا و اختلال دوقطبی

کمپ ترک اعتیاد کرج بهبودی، کلینیک ترک اعتیاد کرج بهبودی: اختلال دو قطبی نوعی بیماری روانی است که روحیه، سطح انرژی و رفتار کلی فرد را تحت تأثیر قرار می دهد. هنگامی که فردی به اختلال دو قطبی مبتلا است، آنها معمولا با جنون دست […]