ماریجوانا و بیش فعالی

اردیبهشت 24, 1402
کمپ ترک اعتیاد کرج

تاثیر مصرف ماری جوانا بر اختلال بیش فعالی

مرکز ترک اعتیاد کرج بهبودی، کلینیک ترک اعتیاد کرج بهبودی: ماری جوانا، پرمصرف ترین ماده محرک غیرقانونی است که بیشترین مصرف ماری جوانا هنوز هم به صورت تجربی است و متأسفانه، تحقیقات محدودی در مورد کاربردهای بالینی محصولات شاهدانه، به ویژه با در نظر گرفتن […]