عوارض هروئین بر چهره

27 فروردین 1402
کلینیک ترک اعتیاد کرج

عوارض هروئین بر چهره

کلینیک ترک اعتیاد کرج، کمپ ترک اعتیاد کرج: هروئین به عنوان یک ماده مخدر بسیار قوی و بسیار خطرناک است که اعتیاد و سوء مصرف آن عوارض متعددی برای مصرف کننده به همراه دارد اما یکی از مهمترین این عوارض، عوارض هروئین بر چهره است […]