عوارض هروئین بر چهره و صورت

اسفند 28, 1401
کلینیک ترک اعتیاد کرج

عوارض مصرف هروئین

کلینیک ترک اعتیاد کرج بهبودی،  مرکز ترک اعتیاد کرج بهبودی: هروئین، مخدری بسیار قدرت مند است و سوء مصرف آن عوارض روانی و جسمانی متعددی برای مصرف کنندگان به همراه خواهد داشت و با توجه به اهمیت آن در این مقاله به بررسی عوارض مصرف هروئین […]