عوارض تریاک

آذر 27, 1401
کلینیک ترک اعتیاد کرج

علائم اعتیاد و عوارض مصرف تریاک

کلینیک ترک اعتیاد کرج بهبودی، مرکز ترک اعتیاد کرج بهبودی: تریاک، مخدری بسیار اعتیاد آور است که اعتیاد به آن علاوه بر عوارض جسمانی، عوارض روانی شدیدی برای مصرف کننده به همراه خواهد داشت که می تواند سلامت مصرف کننده را مختل کند، اما نکته ای […]
تیر 3, 1400
ترک تریاک

ترک تریاک

بهترین و سریعترین روش ترک تریاک تریاک مخدری با قدرت اعتیاد آوری بسیار بالا می باشد که از گیاه خشخاش بدست می آید و در انواع مختلفی همچون تریاک خام و یا پرورده، سوخته تریاک و شیره تریاک عرضه می گردد که سوء مصرف هرکدام […]