عوارض الکل بر قلب و عروق

13 آذر 1401
کلینیک ترک اعتیاد کرج

عوارض مصرف الکل

کلینیک ترک اعتیاد کرج بهبودی، کمپ ترک اعتیاد کرج بهبودی: سوء مصرف الکل، عوارض جسمانی و متعددی برای مصرف کننده به همراه خواهد داشت که می تواند بر سلامت جسمانی و روانی فرد تاثیرات مخربی وارد کند و با توجه به اهمیت این موضوع در این […]