تاثیر مصرف ماری جوانا بر اختلال بیش فعالی

اردیبهشت 24, 1402
کمپ ترک اعتیاد کرج

تاثیر مصرف ماری جوانا بر اختلال بیش فعالی

مرکز ترک اعتیاد کرج بهبودی، کلینیک ترک اعتیاد کرج بهبودی: ماری جوانا، پرمصرف ترین ماده محرک غیرقانونی است که بیشترین مصرف ماری جوانا هنوز هم به صورت تجربی است و متأسفانه، تحقیقات محدودی در مورد کاربردهای بالینی محصولات شاهدانه، به ویژه با در نظر گرفتن […]