تاثیر الکل بر خواب

آذر 10, 1402
تاثیر الکل بر حافظه /ترک اعتیاد کرج

تاثیر الکل بر حافظه

کلینیک ترک اعتیاد کرج بهبودی، مرکز ترک اعتیاد کرج بهبودی: تاثیر الکل بر حافظه  از دست دادن حافظه (فراموشی) یکی از عوارض جانبی بسیار شایع سوء مصرف الکل است. میزان مصرف الکل که باعث از دست دادن حافظه می شود به عوامل فردی زیادی مانند جنسیت و وزن […]