ترک حشیش

21 شهریور 1401
ترک حشیش

ترک حشیش

بهترین و سریعترین روش ترک حشیش حشیش محرکی همچون ماری جوانا است و از شاه دانه بدست می آید. بطور کلی، حشیش از صمغ برگ و ساقه گیاه شاهدانه بدست می آید و قهوه ای رنگ است و مصرف این محرک عوارض شدیدی بر سلامت […]