ترک الکل

30 بهمن 1401
کلینیک ترک اعتیاد کرج

عوارض مصرف الکل در زمان بارداری

کمپ ترک اعتیاد کرج بهبودی، کلینیک ترک اعتیاد کرج بهبودی: اعتیاد و سوء مصرف الکل عوارض جبران ناپذیری برای مصرف کننده به همراه دارد اما تاثیر و شدت این عوارض در زمان بارداری می تواند بسیار بیشتر باشد به همین جهت و با توجه به اهمیت […]
11 دی 1401
کلینیک ترک اعتیاد کرج

عوارض مصرف همزمان الکل و ماری جوانا

کلینیک ترک اعتیاد کرج بهبودی، کمپ ترک اعتیاد کرج بهبودی: متاسفانه، ماری جوانا و الکل، هر دو از مواد پر مصرف در جامعه می باشند که سوء مصرف هر کدام به تنهایی عوارض روانی و جسمانی متعددی برای مصرف کنندگان به همراه خواهد داشت. اما در […]
13 آذر 1401
کلینیک ترک اعتیاد کرج

عوارض مصرف الکل

کلینیک ترک اعتیاد کرج بهبودی، کمپ ترک اعتیاد کرج بهبودی: سوء مصرف الکل، عوارض جسمانی و متعددی برای مصرف کننده به همراه خواهد داشت که می تواند بر سلامت جسمانی و روانی فرد تاثیرات مخربی وارد کند و با توجه به اهمیت این موضوع در این […]
6 آذر 1401
کلینیک ترک اعتیاد کرج

عوارض مصرف همزمان هروئین و الکل

کلینیک ترک اعتیاد کرج بهبودی، کمپ ترک اعتیاد کرج بهبودی: سوء مصرف هروئین و الکل، هر کدام به تنهایی عوارض مخربی بر سلامت مصرف کننده وارد می کند اما از آنجایی که مصرف هروئین باعث ایجاد سرخوشی می شود و با ورود الکل به این ترکیب، […]