مقالات روانپزشکی

خرداد 28, 1403
عوارض مصرف قرص ریتالین

عوارض مصرف قرص ریتالین

عوارض مصرف قرص ریتالین: آنچه باید بدانید کلینیک ترک اعتیاد کرج بهبودی : ریتالین (متیل فنیدات) دارویی است که برای درمان اختلال نقص توجه و بیش فعالی (ADHD) و نارکولپسی تجویز می شود. این دارو به عنوان یک محرک سیستم عصبی مرکزی عمل می کند […]
بهمن 6, 1402
عوارض مصرف متادون در بارداری /کلینیک ترک اعتیاد کرج بهبودی

عوارض مصرف متادون در بارداری

عوارض مصرف متادون در بارداری   کلینیک ترک اعتیاد کرج بهبودی، مرکز ترک اعتیاد کرج بهبودی:مصرف متادون در دوران بارداری باید تحت نظر دقیق متخصصان بهداشت و درمان صورت گیرد زیرا هرچند می‌تواند به کمک بهبود بیماران وابسته به اوپیوئیدها بپردازد،‌ ولی ریسک‌ها و پیامدهایی […]
دی 29, 1402
عوارض مصرف همزمان الکل ومتادن

عوارض خطرناک و پیامدهای مصرف همزمان متادون و الکل

کلینیک ترک اعتیاد کرج بهبودی، مرکز ترک اعتیاد کرج بهبودی:  عوارض مصرف هم زمان الکل و متادن وقتی صحبت از ترکیب دو ماده مختلف می‌شود، ضروری است که به عواقب احتمالی آن با دقت نگاهی بیاندازیم. متادون، دارویی است که عمدتاً در راستای کاهش وابستگی […]
دی 22, 1402
راه های مقابله با وسوسه بعد ترک مواد مخدر

راهکار های مقاومت در برابر وسوسه‌های پس از ترک اعتیاد

  وسوسه‌های پس از ترک اعتیاد : راهکار های مقابله با وسوسه مجدد ترک اعتیاد به مواد مخدر چیست؟ کلینیک ترک اعتیاد کرج بهبودی، مرکز ترک اعتیاد کرج بهبودی: مقابله با وسوسه‌های پس از ترک اعتیاد به مواد محرک نیازمند استراتژی‌های موثر و عملی است. […]