عوارض مصرف همزمان الکل و ماری جوانا

11 دی 1401
کلینیک ترک اعتیاد کرج

عوارض مصرف همزمان الکل و ماری جوانا

کلینیک ترک اعتیاد کرج بهبودی، کمپ ترک اعتیاد کرج بهبودی: متاسفانه، ماری جوانا و الکل، هر دو از مواد پر مصرف در جامعه می باشند که سوء مصرف هر کدام به تنهایی عوارض روانی و جسمانی متعددی برای مصرف کنندگان به همراه خواهد داشت. اما در […]