عوارض فیزیکی مصرف ماری جوانا

فروردین 20, 1402
کمپ ترک اعتیاد کرج

عوارض مصرف ماری جوانا

کلینیک ترک اعتیاد کرج بهبودی، مرکز ترک اعتیاد کرج بهبودی: ماری جوانا از پرمصرف ترین مواد محرک در دنیاست که مصرف آن عوارض روانی و جسمانی متعددی برای مصرف کننده به همراه خواهد داشت. این ماده با مصرف افزایش قابل توجهی در اختلالات رفتاری و […]