تشخیص ماری جوانا از طریق آزمایش ادرار

بهمن 23, 1401
کمپ ترک اعتیاد کرج

ماری جوانا چه مدت در بدن باقی می ماند؟

مرکز ترک اعتیاد کرج بهبودی، کلینیک ترک اعتیاد کرج بهبودی: ماری جوانا که در دسته مواد محرک قرار می گیرد، بسیار اعتیاد آور است و سوء مصرف آن عوارض روانی و جسمانی متعددی برای مصرف کننده به همراه دارد. ماده اصلی شیمیایی که در ماری […]