ترک شیشه چند روز طول میکشد

آذر 24, 1402
شیشه چند روز در بدن میماند /ترک اعتیاد بهبودی کرج

شیشه چند روز در بدن میماند؟

 کلینیک ترک اعتیاد کرج بهبودی مرکز ترک اعتیاد کرج بهبودی :  شیشه چند روز در بدن میماند مدت زمانی که مواد مخدر شیشه یا کریستال در سیستم بدن باقی می‌ماند، بسیار متغیر است و بستگی به عواملی مانند مقدار مصرف شیشه ، روش مصرف شیشه […]