بهترین روش ترک متادون بدون درد

خرداد 29, 1400
ترک متادون

ترک متادون

بهترین و سریعترین روش ترک متادون متادون، شبه مخدری قوی و ساخته شده در آزمایشگاه است که تاثیر مستقیمی بر گیرنده های اوپیوئیدی مغز مصرف کننده دارد و به همین جهت عملکرد آن بسیار شبیه به مرفین و هروئین است و قدرت اعتیادزایی بسیار بالایی […]