ایا شراب برای عفونت کلیه مفید است

آبان 12, 1402
 آیا الکل می‌تواند باعث سنگ کلیه شود؟

 آیا الکل می‌تواند باعث سنگ کلیه شود؟

 آیا الکل می‌تواند باعث سنگ کلیه شود؟ مرکز ترک اعتیاد بهبودی کرج کلینیک ترک اعتیاد بهبودی کرج :الکل باعث سنگ کلیه میشود این یکی از سوالاتی است که بسیاری از افراد دارند. در حقیقت، مصرف الکل به طور مستقیم با سنگ کلیه مرتبط نیست، اما […]