اوردوز مرفین

آبان 7, 1400
ترک مرفین

ترک مرفین

بهترین و سریعترین روش ترک مرفین مرفین دارویی ضد درد، آرام بخش است که از تریاک استخراج می شود و مکانیزم آن تاثیر مستقیم بر سیستم عصبی مرکزی، کاهش فشارخون، ضربان قلب و سیستم تنفس می باشد. مرفین در شکل های مختلفی همچون قرص، محلول […]