آمپول پتیدین

آبان 21, 1401
ترک پتیدین

ترک پتیدین

بهترین و سریعترین روش ترک پتیدین پتیدین، دارویی ضد درد است که در دسته شبه تریاک ها قرار می گیرد و بصورت آمپول برای مصرف تزریقی تولید می شود. باید بدانید که پتیدین، مخدری است در آزمایشگاه تولید می گرد و کاربرد پزشکی آن استفاده […]