ترک هروئین

28 اسفند 1401
کلینیک ترک اعتیاد کرج

عوارض مصرف هروئین

کلینیک ترک اعتیاد کرج بهبودی، کمپ ترک اعتیاد کرج بهبودی: هروئین، مخدری بسیار قدرت مند است و سوء مصرف آن عوارض روانی و جسمانی متعددی برای مصرف کنندگان به همراه خواهد داشت و با توجه به اهمیت آن در این مقاله به بررسی عوارض مصرف هروئین […]
16 بهمن 1401
کلینیک ترک اعتیاد کرج

تاثیر هروئین بر سیستم عصبی

کلینیک ترک اعتیاد کرج بهبودی، مرکز ترک اعتیاد کرج بهبودی: در صورتی که سیستم عصبی شما بطور مداوم در معرض مواد مخدر و افزایش میزان دوپامین قرار بگیرد، باعث ایجاد تحمل نسبت به هروئین می شود. بسیار مهم است که از نحوه تاثیر هروئین بر […]
9 بهمن 1401
کلینیک ترک اعتیاد کرج

اوردوز هروئین

کلینیک ترک اعتیاد کرج بهبودی، کمپ ترک اعتیاد کرج بهبودی: مصرف مخدرهایی مانند هروئین، احتمال اوردوز به حد بسیار زیادی را افزایش خواهد داد. با آگاهی از علاٸم اوردوزی که در حال روی دادن است و به سرعت عمل کردن، ممکن است بتوان جان فرد […]
6 آذر 1401
کلینیک ترک اعتیاد کرج

عوارض مصرف همزمان هروئین و الکل

کلینیک ترک اعتیاد کرج بهبودی، کمپ ترک اعتیاد کرج بهبودی: سوء مصرف هروئین و الکل، هر کدام به تنهایی عوارض مخربی بر سلامت مصرف کننده وارد می کند اما از آنجایی که مصرف هروئین باعث ایجاد سرخوشی می شود و با ورود الکل به این ترکیب، […]