گروه درمانی

گروه درمانی

گروه درمانی

گروه درمانی

یکی از مهمترین و موثرترین روش های ترک اعتیاد، گروه درمانی است که با توجه به نتیجه بخشی بالای آن در مرکز ترک اعتیاد کرج بهبودی به عنوان بهترین مرکز ترک اعتیاد کرج تحت نظر روانشناس مجرب برگزار می شود. این روش درمان بخش مهمی از برنامه درمان اعتیاد باشد و روال برگزاری آن بصورت جلسات هفتگی است. از سوی دیگر این جلسات باعث می شود بیماران رفتارهای مخرب خود را کنار گذاشته و رفتارهای صحیح اجتماعی را جایگزین آن کنند و بتوانند به کمک درمانگران سبک زندگی خود را تغییر دهند.

گروه درمانی چیست؟

جلسات درمان به کمک تعدادی از بیماران با تجربه برگزار می شود و در طول جلسات بیماران به کمک مشاورین سعی در بهبودی خود دارند. گروه درمانی از روش هایی است که در مرکز ترک اعتیاد کرج بهبودی، برای ترک اعتیاد استفاده می شود و در خلل جلسات، روانشناس مجموعه یک موضوع را مطرح می کند و بیماران در مورد آن صحبت می کنند و روانشناس علاوه بر مدیریت شرایط به هدایت بیماران می پردازد.

ترک اعتیاد با مشاوره گروهی

ترک اعتیاد با کمک شرکت در این جلسات اولین بار در سال 1940 میلادی شروع شد و طی سالها تحقیقات مشخص شد برای ترک اعتیاد بسیار مفید است. تاثیرگذاری بالای این روش، باعث شده تا یکی از اصلی ترین خدمات ارائه شده در مرکز ترک اعتیاد کرج بهبودی می باشد.