خدمات روانپزشکی

خدمات روانپزشکی

خدمات روانپزشکی

خدمات روانپزشکی

از مهمترین برنامه های درمان و ترک اعتیاد، خدمات روان درمانی و روانپزشکی در کلینیک ترک اعتیاد کرج بهبودی می باشد که تاثیر بسزایی بر روند درمان بیماران خواهد داشت به همین منظور خدمات روان درمانی در کلینیک ترک اعتیاد کرج بهبودی، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

خدمات روان درمانی ترک اعتیاد

روان درمانی ارتباط مستقیمی با درمان اعتیاد دارد و با توجه به اهمیت این موضوع بیماران اعتیاد در مرکز ترک اعتیاد کرج بهبودی، بصورت اختصاصی و فردی در محیطی آرام و با امکانات رفاهی درمان می‌شوند و تیم روانپزشکان و روانشناسان اعتیاد، مشاوران دارویی، کارشناسان پزشکی بالینی مجاز، پرستاران و سایر متخصصان به بیماران خدمات‌رسانی می‌کنند.

ترک اعتیاد با داروهای روانپزشکی

مراکز درمانی به منظور درمان اعتیاد از داروهای مختلفی می کنند که سوء مصرف این داروها، خود نیز عوارض مخربی برای مصرف کننده به همراه خواهد داشت به همین جهت برنامه درمان و ترک اعتیاد در کلینیک ترک اعتیاد کرج بهبودی، به عنوان بهترین مرکز ترک اعتیاد کرج درمان بدون استفاده از دارو ها و شبه مخدرهایی همچون متادون و ب2 می باشد.