خدمات روانشناسی

خدمات روانشناسی

خدمات روانشناسی

خدمات روانشناسی

اعتیاد دلایل متعدد و مختلفی دارد که درمان اصولی علاوه بر درمان جسمانی نیازمند روان درمانی نیز می باشد که به همین دلیل حضور روانشناس برای ترک اعتیاد، بسیار ضروری می باشد و بیماران کلینیک ترک اعتیاد کرج بهبودی، بصورت منظم ویزیت روانشناسی می شوند که به کمک آن حالات روحی بیمار در پرونده آن ثبت شده و تمامی اقدامات درمانی، به جهت کاهش علائم ترک و ناراحتی های روانی بیماران انجام می گیرد.

خدمات روانشناسی کلینیک ترک اعتیاد بهبودی

مشاوره بستری رایگان درمان اعتیاد و درمان بیماران اعتیاد

روان درمانی فردی

خانواده درمانی

گروه درمانی

ویژگی های رفتار شناختی بیماران اعتیاد

طبق تحقیقات متعدد مشخص شده که بیماران اعتیاد به دلایل مختلفی همچون فشارهای محیطی و اجتماعی یکسان رفتارها و خصوصیت های یکسانی دارند که شناخت کامل این ویژگی های شخصیتی به بهبود وضعیت بیمار کمک بسیاری خواهد کرد و فرایند تصمیم گیری را نیز بسیار ساده تر می کند که در ادامه به معرفی برخی از مهمترین آنها خواهیم پرداخت، برخی از این خصوصیات عبارتند از:

عزت نفس و اعتماد به نفس پایین

 مکانیزم روانی لذت محور

عدم مسئولیت پذیری

اختلالات هیجانی

درماندگی