خانواده درمانی

خانواده درمانی

خانواده درمانی

خانواده درمانی

خانواده در درمان بیماری های مختلف همچون اعتیاد نقش بسیار مهمی دارد و این در شرایطی است که خانواده ای که عزیزانش دچار اعتیاد می شوند، آسیب می بیند به همین جهت پیشنهاد می شود که هم زمان با درمان بیمار اعتیاد، خانواده ها نیز در جریان برنامه های (آموزشی – درمانی) حضور پیدا کنند به همین جهت درمان خانوده از مهمترین خدمات کلینیک ترک اعتیاد کرج بهبودی می باشد.

نزدیک ترین افراد در زندگی مصرف کننده پدر، مادر، همسر و فرزندان هستند که روی بیمار تاثیر می گذارند و لازم است در جریان برنامه آموزشی قرار بگیرند که در ادامه به معرفی برخی از مهمترین اهداف این آموزش خواهیم پرداخت:

آموزش همزمان خانواده و بیمار به منظور بهبودی و مراقبت بعد از آن

ارتقاء آگاهی خانواده در خصوص شناخت بیماری اعتیاد

کاهش رنج ناشی از پدیده شوم اعتیاد در خانواده

به تعادل رساندن سطح ارتباطات خانواده و بیمار

کمک به افزایش اعتماد به نفس

افزایش سطح امید خانواده

مهارکردن اعتیاد، نیازمند تلاش همه جانبه جسمانی و روانی است. علاوه بر موارد ذکر شده خانواده نقش کلیدی در فرایند بهبودی را دارند. حمایت فراگیر از بیمار در حال بهبودی توسط خانواده به بهترین صورت انجام می گیرد، به همین جهت این فاجعه با عدم آگاهی کافی خانواده می تواند باعث مجروح شدن رابطه بیمار و خانواده گردد.

اهداف برنامه آموزشی خانواده

انگ زدائی

آشنایی با تکنیک های درمانی

آشنایی و بکارگیری فرهنگ مداخله

مطلع ساختن خانواده از روش های بهبودی موجود

پیوند مجدد میان اعضای خانواده با آموزش حمایت های سالم

آموزش اعضای خانواده در جهت جمع آور اطلاعات در رابطه با علت و علائم بیماری اعتیاد