اعتیاد

اعتیاد چیست؟

اعتیاد چیست؟

اعتیاد چیست؟

باید بدانید که اعتیاد، تنها منحصر به مواد مخدر و محرک نمی باشد اما در خصوص مصرف مواد باید بدانید که عدم توانایی معتاد در کنترل میزان مصرف مهمترین علامت این بیماری است. از طرف دیگر باید بدانید که اعتیاد، بیماری چند بعدی است و یک بیماری جسمی، عاطفی، ذهنی، رفتاری و معنوی است. جنبه جسمانی اعتیاد، مصرف بدون اختیار است که در طی آن متاسفانه بیمار کنترل مصرف خود را از دست می دهد و دچار اجبار به مصرف دائم می شود.

جنبه روانی اعتیاد همان وسوسه و میل به مصرف مجدد است که متاسفانه باعث نابودی کامل زندگی بیمار می شود. چرا که مصرف مواد مخدر ذره ذره فرد معتاد را به سوی مرگ و نابودی سوق می دهد، جنبه روانی این بیماری باعث می شود تا او به مصرف مواد ادامه دهد. انکار، توجیه کردن، دلیل آوردن، عدم اعتماد به دیگران، احساس گناه و خجالت، آوارگی، حقارت، انزوا و از دست دادن اختیار، همگی از علائم و عوارض بیماری اعتیاد هستند. باید بدانید که اعتیاد یک بیماری پیش رونده و کشنده است. اما پذیرش اعتیاد به عنوان یک بیماری بسیار به فرد معتاد کمک می کند. فرد معتاد با پذیرش اعتیاد خود اولین و مهم ترین گام را برای درمان آن برداشته است.

اعتیاد

اعتیاد، یک پدیده زیستی است که با استعمال متوالی مواد مخدر در فرد ایجاد می‌ شود. با مصرف موارد مخدر، تحریک پذیری سلول های عصبی افزایش پیدا می کند و در این شرایط بدیهی است که داروی بیشتری برای کسب حالت نرمال لازم است و مصرف دائم و بیشتر آن باعث می شود تا فرد به حالت تعادل بازگردد. همانطور كه می دانید اعتیاد در سه گروه مختلف وجود دارد که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت:

فردی كه مواد مخدر مصرف نمی کند

فردی كه دچار مصرف مواد مخدر هستند

فردی که مصرف مواد مخدر در حد کم تا متوسط دارد

وابستگی

سندرم بالینی باعث جایگزینی رفتارهای صحیح با مصرف مواد می شود. وابستگی، نتیجه مصرف دائم و مكرر مواد است که در طی آن، سیستم عصبی به وجود مواد مخدر عادت می كند و تنها در زمان وجود مواد در سیستم بطور طبیعی وظایف خود را انجام می دهند. هنگام قطع مصرف، واكنش های جسمانی متعددی بروز داده می شود كه به آنها علائم ترک اعتیاد گفته می شود.

علائم ترک می تواند بسیار شدید باشد که متاسفانه این خود یکی از اصلی ترین دلایل بازگشت به سوء مصرف و اعتیاد مجدد است.

اعتیاد چیست؟

اعتیاد چیست؟

ویژگی های اعتیاد

بيماری مزمن

باید بدانید که اعتياد يک بيماری مزمن مغزی است و با سوء مصرف مواد مخدر به تدريج ساختار و فعاليت های مغز ما حالتی غير عادی تغییر پيدا می كند. اين تغييرات پی آمدهای بلند مدت زیادی دارند و ايجاد الگوهای افکاری با وسوسه و ويار جسمی منجر شود.

پيشرونده و كشنده

اعتياد بسیار پيش رونده است و پیش رونده بودن به آن معنا است که با گذشت زمان وخیم تر شده و هرگز بهتر نمی شود مگر با قرار گرفتن تحت نظر روانپزشک و روانشناس در کلینیک ترک اعتیاد همچون کلینیک ترک اعتیاد کرج بهبودی. علاوه بر این، خودداری از درمان و ترک اعتیاد و بهبود يافتن از بيماری اعتياد می تواند كشنده باشد. مصرف بی رويه و یا بيش از اندازه مواد به مغز، كبد، قلب و ديگر اندام های اصلی بدن آسيب جبران ناپذیری وارد می کند و سرانجام مرگ از راه می رسد.

وسوسه و ویار

از اصلی ترین ويژگی های اعتياد وسوسه است.

مصرف مواد احساس لذت شديدی ايجاد می كند كه فرد معتاد با وجود زيان آور بودن مواد مخدر برای خود و اطرافیان، می خواهد بيش از پيش اين گونه مواد را مصرف كند. مشغول بودن ذهن فرد معتاد به مواد مخدر سبب می شود تا وی ديگر جنبه های زندگی، از جمله تندرستی، خانواده و شغل را ناديده بگيرد. در نهايت تنها اولويت او در زندگی چگونگی دست يافتن و مصرف مواد مخدر می شود. علت مشغول بودن بی وقفه ذهن معتادان به مواد مخدر تاثيری است كه مصرف اين گونه مواد بر مغز آنها برجای گذاشته است.

اعتیاد یک بیماری مغزی است و اولین مصرف یک عمل ارادی است

بطور علمی ثابت شده مصرف هرگونه مخدر باعث تغییرات مخرب در ساختار و عملکرد مغز می‌شود و از آنجایی که هرگونه تغییر در ساختار مغز باعث بروز تغییرات رفتاری می‌شود، تغییرات حاصل از مصرف مواد به سه دسته اصلی تقسیم می شوند که عبارتند از:

طولانی مدت

موقت و گذرا

دائمی

پزشکی و بیولوژیک

یافته‌های ژنتیکی نشان میدهد ساختار مغزی دارای تحمل بالایی نسبت به مصرف مواد است و در واقع مواد مخدر مشکلات سیستم عصبی مغز را بشکل بیمارگونه‌ برطرف می کند.

اعتیاد

اعتیاد

فاکتورهای روانی

خطر کننده

بدنبال هیجان

اعتماد به نفس

شخصیت معتاد گونه

شخصیت‌های ضد اجتماعی و مرزی

توانایی های شناختی

مهارت حل مسئله

نیاز به تحریک

عوامل روانی

افسردگی

اضطراب و بی‌قراری

عدم اعتماد به آینده

ناپایداری عاطفی و احساسی

سرخوردگی در زندگی و اجتماع

عدم رشد سالم شخصیت

احساس بی كفایتی

انحرافات جنسی

عوامل اقتصادی

بیكاری

تورم شدید

تبعیض طبقاتی

فقر یا رفاه كامل

بحران های اقتصادی

نابرابری‌های اقتصادی

سودجویی و خرید و فروش مواد مخدر

فاکتور های مستعد کننده

شخصیت

عوامل فرهنگی و اجتماعی

خاصیت اعتیادآور مواد مخدر

تاثیرات خانواده و گروه همسان

اختلالات روانپزشکی موجود

سن پائین شروع

ژنتیک