مصرف الکل چه تاثیری بر نوزاد شما دارد

بهمن 30, 1401
کلینیک ترک اعتیاد کرج

عوارض مصرف الکل در زمان بارداری

مرکز ترک اعتیاد کرج بهبودی، کلینیک ترک اعتیاد کرج بهبودی: اعتیاد و سوء مصرف الکل عوارض جبران ناپذیری برای مصرف کننده به همراه دارد اما تاثیر و شدت این عوارض در زمان بارداری می تواند بسیار بیشتر باشد به همین جهت و با توجه به اهمیت […]