عوارض مصرف الکل در زمان بارداری

30 بهمن 1401
کلینیک ترک اعتیاد کرج

عوارض مصرف الکل در زمان بارداری

کمپ ترک اعتیاد کرج بهبودی، کلینیک ترک اعتیاد کرج بهبودی: اعتیاد و سوء مصرف الکل عوارض جبران ناپذیری برای مصرف کننده به همراه دارد اما تاثیر و شدت این عوارض در زمان بارداری می تواند بسیار بیشتر باشد به همین جهت و با توجه به اهمیت […]