تاثیر هروئین بر سیستم عصبی

بهمن 16, 1401
کلینیک ترک اعتیاد کرج

تاثیر هروئین بر سیستم عصبی

کلینیک ترک اعتیاد کرج بهبودی، مرکز ترک اعتیاد کرج بهبودی: در صورتی که سیستم عصبی شما بطور مداوم در معرض مواد مخدر و افزایش میزان دوپامین قرار بگیرد، باعث ایجاد تحمل نسبت به هروئین می شود. بسیار مهم است که از نحوه تاثیر هروئین بر […]