تاثیر اعتیاد بر ناتوانی های ذهنی

بهمن 2, 1401
کلینیک ترک اعتیاد کرج

تاثیر اعتیاد بر ناتوانی های ذهنی

کلینیک ترک اعتیاد کرج بهبودی، مرکز ترک اعتیاد کرج بهبودی: تقریبا 5 درصد از افرادی که دارای معلولیت ذهنی هستند نیز با اختلال مصرف مواد مخدر دست و پنجه نرم می کنند. درمان بسیار مهم و موثر است اما باید متناسب با نیازهای منحصر به […]