ایا ابلیمو اثر قرص را از بین میبرد

آبان 27, 1402
اکستازی / ترک اعتیاد بهبودی کرج

اکستازی

 اکستازی: چالش‌های جامعه‌ای و عوارض سلامتی مقدمه اکستازی: استفاده از مواد مخدر در جوامع امروزی به یکی از چالش‌های بزرگ تبدیل‌شده است. در بین این مواد، اکستازی یا همان MDMA(متیلن دی‌اکسی مت آمفتامین) ماده‌ای اعتیادآور است. باوجود تأثیرات قابل‌توجه و جذاب آن بر روح و […]