اوردوز با هروئین

9 بهمن 1401
کلینیک ترک اعتیاد کرج

اوردوز هروئین

کلینیک ترک اعتیاد کرج بهبودی، کمپ ترک اعتیاد کرج بهبودی: مصرف مخدرهایی مانند هروئین، احتمال اوردوز به حد بسیار زیادی را افزایش خواهد داد. با آگاهی از علاٸم اوردوزی که در حال روی دادن است و به سرعت عمل کردن، ممکن است بتوان جان فرد […]